MADDE 1- GENEL KONULAR

1.1- ALICI, sözleşme konusu ürün(lerin) satış fiyatı, özelliklerini ödeme ve teslimat şekline ait ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve bu sözleşmeyi onaylayarak elektronik ortamda gerekli teyidi   verdiğini beyan eder.

1.2- Sözleşme konusu ürün(ler) yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde taahhüt edilen süre içinde ALICI veya gösterdiği adreste bulunan kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ancak SATICI'nın, ALICI'ya e-posta ile yazılı bir bildiri geçmesi şartı ile 10 gün uzatılabilir.

1.3- Sözleşme konusu ürün(ler) ya da ürünlerden bazıları ALICI dışında başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, SATICI, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ötürü sorumlu tutulamaz. Buna ek olarak ALICI, alışveriş sitesinde belirttiği adreste teslim sırasında bulunan kimseye yapılan teslimatın ALICI'ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmiştir.

1.4- SATICI, sözleşmede yer alan sözleşme konusu ürün(ler)ün sağlam, eksiksiz, alışveriş esnasında sayfada belirtilen özelliklerde ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. ALICI ve/veya verdiği adreste teslim alan kişi, teslimat sırasında ürünün sağlam, eksiksiz alışveriş sayfasında belirtilen özelliklerde teslim edilip edilmediğini kontrol etmekle yükümlüdür.

1.5- Sözleşmede yer alan ürün(ler)'e ait gönderim işlemi, ALICI'nın işbu sözleşmeyi elektronik ortamda onaylaması ve site üzerinden ödeme tercihinin onaylanması şartı ile başlayacaktır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka tarafından iptal edilirse, SATICI ürün teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

1.6- SATICI nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar veya mücbir sebepler (tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, İnternet sisteminden veya İnternet hizmetleri veren servis sağlayıcılarından kaynaklanan problemler, yetkili mercilerin eylem işlemleri...), stokların tükenmesi, ticari imkânsızlıklar veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşmede yer alan ürün ya da ürünleri 30 günlük yasal süre içerisinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesi, sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesi ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde, ödediği tutar 10 gün içerisinde kendisine geri iade edilir. Banka yoluyla yapılan ödemelerde iade, yine aynı banka ve aynı hesaba yapılır. SATICI'nın ödemeyi, bu süre içerisinde ALICI adına bankaya iade etmesi yeterlidir. Bu aşamadan sonra, ALICI'nın hesabına ödemenin yansıtılma süresinden SATICI sorumlu tutulamaz.

1.7- Sistem kaynaklı sorunlar ve dizgi hatalarından dolayı oluşabilecek olan fiyat yanlışlıklarından firmamız sorumlu değildir.

MADDE 2- CAYMA HAKKI:

Sitede satılan ürünler, evsaf itibariyle ambalajı açıldıktan sonra tekrar satılabilirlik özelliği kaybolan ürünler olmaları nedeniyle, ambalaj açıldıktan sonra iade alınması mümkün olmamaktadır.Ambalaj açılmadan iade edilmek istenen ürünler, gönderim masrafı ALICI ya ait olmak üzere SATICI ya 3 işgünü içerisinde gönderebilir. SATICI, ambalajın açılmadığını konfirme ettikten sonra, ALICI tarafından SATICI ya yapılmış olan ödeme, 10 gün içerisinde iade edilir.

Copyright ⓒ Castrol 2017
Saha 7/24 - Online Sales 0.5.8.0
Bu site Saha 7/24 altyapısı kullanılarak oluşturulmuştur.